Terms and conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข)

Terms and conditions ข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ทางผู้ให้บริการ westufabet.com กำหนดขึ้นเพื่อเป็นไปตามกฎระเบียบที่สอดคล้องกัน และอำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้ให้บริการ และผู้เข้าใช้บริการ ได้ประโยชน์สูงสุดในการอยู่ร่วมกัน ด้วยความที่ westufabet.xyz  จดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 และเป็นผู้ให้บริการที่สามารถตรวจสอบได้มีสถานที่ตั้งจริง มีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา และพร้อมให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาผู้เข้าใช้บริการอย่างรวดเร็ว และปลอดภัยแน่นอน 100% จึงกำหนดข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนที่สุดดังนี้

Terms and conditions

Terms and conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข)

 1. อายุของผู้สมัครสมาชิก : ผู้สมัครสมาชิกจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หากผู้ให้บริการพบเจอว่าส่งข้อมูลเท็จ จะทำการตัดสิทธิ์การสมัครสมาชิกทันที และไม่สามารถสมัครสมาชิกได้อีก
 2. ประวัติBlacklist : หากผู้ให้บริการพบเจอประวัติ Blacklist มาก่อน จะไม่อนุมัติการสมัครสมาชิกใหม่ทุกกรณี
 3. ข้อมูลส่วนบุคคล : ทางผู้ให้บริการจะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครสมาชิก ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ – นามสกุล หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือ จัดเก็บไว้อย่างเป็นความลับ และไม่มีการนำข้อมูลต่าง ๆ ไปเผยแพร่สู่สาธารณชนโดยเด็ดขาด
 4. ธุรกรรมทางการเงิน : ผู้ให้บริการมีช่องทางการทำธุรกรรมทางการเงินเพียง 1 ช่องทางเท่านั้น คือระบบอัตโนมัติ หากผู้เข้าใช้บริการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอื่น ๆ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบกับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
 5. การรักษาความปลอดภัย : ผู้ให้บริการจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงเงินเครดิตของผู้เข้าใช้บริการ ทุกบาททุกสตางค์มั่นใจได้ว่าจะไม่มีความลับรั่วไหลอย่างแน่นอน
 6. การละเมิดกฎและข้อบังคับ : หากผู้เข้าใช้บริการมีการละเมิดกฎต่าง ๆ ที่ทางผู้ให้บริการกำหนดไว้ จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
 7. การมีตัวตน : หากผู้เข้าใช้บริการไม่มีการเคลื่อนไหวภายในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดิมพันการทำธุรกรรมทางการเงินเกิน 30 วัน ทางผู้ให้บริการจะทำการตัดสิทธิ์สมาชิกทันที โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. การยกเลิกการเป็นสมาชิก : หากผู้เข้าใช้บริการทำผิดกฎระเบียบ รวมไปถึงไม่มีการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์เกิน 30 วัน จะทำการยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที
 9. การเปลี่ยนเงื่อนไขต่าง ๆ : ทางผู้ให้บริการสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูล และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ westufabet  ตั้งไว้ได้ทุกเวลาโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  10 การติดต่อ : ผู้เข้าใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามข้อสงสัยต่างๆได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่ช่องทาง contact@westufabet111